Print Shortlink

Boompjes en rijvakken eindelijk klaar

Sinds 2007 waren we al vragende partij om de snelheid te verlagen in de straat en meer parkeerplaats te voorzien. Na veel overleggen is het dan nu eindelijk werkelijkheid geworden in de Wetterstraat. Nu de parkeervaklijnen gespoten zijn en de boompjes er staan kan niemand er op tegenspreken dat er minder snel gereden wordt. Dus hoop ik dat iedereen vrij tevreden is van het resultaat.

Nu nog de 3,5 ton verbodsborden die al lang goedgekeurd zijn en alles is weer rustiger zoals het was tot 2004.

Leave a Reply