Print Shortlink

Actiecomitie wilt dat er actie komt in N-Z verbinding

* Aanleiding

- Medio 2009: publieke inspraak Afbakening kleinstedelijk gebied Wetteren
- Uitgebreide reactie op ‘Deelplan 2 – Te ontwerpen secundaire weg tussen N400 en N417′ door Ademruimte voor Overbeke
- Februari 2009: richtlijnen MER, twee alternatieven voor de verbinding van de Zuid- met de Noordlaan + voorkeur bestuur voor Boerenhol-tracé

* Hoe je het ook bekijkt, er is slechts 1 conclusie mogelijk…


* Onze ‘missie’

- de Wetteraar te informeren over de nefaste gevolgen dat het door het bestuur gedragen Boerenhol-tracé zal hebben voor Wetteren in het algemeen en Overbeke in het bijzonder;
- te mobiliseren en acties te ondernemen zodanig dat het Boerenhol-tracé wordt verwezen naar het rijk der fabelen;
- te pleiten bij de lokale beleidsmakers voor een integrale visie rond ruimtelijke ordening én mobiliteit, waarbij het creëren van rustige en groene buurten centraal staat.

* In een notedop

- voorstel voor een Noord-Zuid verbinding doorheen stedelijk gebied, onbegrijpelijk;
- hypotheek leggen op de opwaardering van de wijk;
- verhoging van de storingen in een dichtbevolkte wijk;
- Overbeke isoleren van het centrum van Wetteren;
- Boerenhol-tracé is trouwens slecht uitgewerkt en dus geen alternatief;
- er bestaat geen draagvlak.

* Waarom het tweede alternatief wél een goed idee is!

- veel minder last hebben van storingen;
- sluipverkeer doorheen Overbeke wegzuigen;
- een buffer worden naast het industrieterrein van Kwatrecht;
- de impact blijft beperkt tot de inname van landbouwgrond van lage waardering (cf. landbouwtyperingskaart);
- als men kiest voor een spoorwegtunnel zal de impact op de open ruimte beperkt zijn.

* Naar een andere visie…

- dossier Noord-Zuid verbinding is een gevolg van het ontbreken van een visie;
- integrale lange termijn visie rond mobiliteit en ruimtelijke ordening;
- geen ad-hoc oplossing gericht op het ‘beheersen’ van de verkeersstromen;
- visie over ruimtelijk ordening waarbij radicale keuzes worden gemaakt.

* Bij wijze van alternatief: de stadstuin-Boerenhol

* Wij vragen…

- aan het bestuur actie in het dossier van de Noord-Zuid verbinding… waarbij onze eis de schrapping van het Boerenholtracé is;
- aan de politieke fracties en het middenveld om hun standpunt kenbaar te maken op onze Facebook-pagina;
- onze acties zullen volgen op hun reacties.

* Vragen?

Ademruimte voor Overbeke:
Bart De Nil (0472-796.624 – bart.de.nil1@telenet.be)
Helen Blow (0473-480.387 – helenblow@hotmail.com)
Facebook-pagina: http://ademruimtevooroverbeke.be

Leave a Reply